Karta lojalnościowa Escaperooms

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest firma ESGA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku przy Migowska 49A.
 2. Promocja organizowana jest na terenie lokalu Escaperooms w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny dla wszystkich osób fizycznych.
 4. Uczestnikami Promocji mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, stałe zameldowanie w Polsce oraz zamieszkujący na terenie Polski posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Promocja będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator może zawiesić lub zakończyć Promocję w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej poprzez strone internetową www.escaperooms.pl
 7. Promocja zostaje wprowadzona na czas nieokreślony poczynając od dnia 10 października 2020r.

II. Zasady otrzymania Karty lojalnościowej Escaperooms

 1. Karta lojalnościowa Escaperooms dystrybuowana jest w poniższy sposób:
 2. Kartę lojalnościową Escaperooms otrzymają wszyscy klienci, którzy co najmniej raz skorzystają z naszych usług w formie gry w pokoju ucieczek.

III. Korzyści wynikające z posiadania Karty Stałego Klienta

 1. Karta Stałego Klienta upoważnia do otrzymania rabatów na nasze usługi,
 2. Wartość rabatu jest zależna od ilości wcześniej zakupionych usług
 3. Przy pierwszym zakupie klient otrzymuję swoją kartę oraz naklejkę, która jest potwierdzeniem tego zakupu,
 4. Przy drugim zakupie usługi klient otrzymuje naklejkę potwierdzającą ten zakup,
 5. Przy trzecim zakupie usługi klient otrzymuje naklejkę potwierdzającą ten zakup oraz rabat w wysokości 5% od ceny zakupionej usługi. Rabat ten może zostać przyznany tylko i wyłącznie w sytuacji gdy klient przed zakupem okaże swoją kartę lojalnościową escaperooms na której znajdują się dwie naklejki potwierdzające wcześniejszy zakup dwóch usług,
 6. Przy czwartym zakupie usługi klient otrzymuje naklejkę potwierdzającą ten zakup oraz rabat w wysokości 10% od ceny zakupionej usługi. Rabat ten może zostać przyznany tylko i wyłącznie w sytuacji gdy klient przed zakupem okaże swoją kartę lojalnościową escaperooms na której znajdują się trzy naklejki potwierdzające wcześniejszy zakup trzech usług,
 7. Przy piątym zakupie usługi klient otrzymuje naklejkę potwierdzającą ten zakup oraz rabat w wysokości 15% od ceny zakupionej usługi. Rabat ten może zostać przyznany tylko i wyłącznie w sytuacji gdy klient przed zakupem przekaże obsłudze lokalu swoją kartę lojalnościową escaperooms na której znajdują się cztery naklejki potwierdzające wcześniejszy zakup czterech usług,

IV. Ustalenia dodatkowe

 1. Data ważności każdej z kart jest ustalana indywidualnie dla klienta i wynosi nie mniej niż 60 dni od daty zakupu.
 2. Rabatem z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta nie są objęte:

a) usługi sprzedawane w cenach promocyjnych,

b) rabatu nie można sumować z innymi akcjami promocyjnymi i przysługującymi Klientowi z tytułu innych rabatów (na przykład zniżką studencką -15%).

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny do wglądu na stronie www.escaperooms.pl oraz w lokalu Escaperooms w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego przedstawienia do wiadomości publicznej na stronie www.escaperooms.pl oraz w lokalu Escaperooms w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Organizatora Promocji.

Gdańsk, 10 października 2020 r.


KONTAKT

Codziennie od 10:00 do 21:30